Vaš partner za razvojne projekte
ABD poziv za male grantove u ruralnom turizmu

ABD poziv za male grantove u ruralnom turizmu

ABD grantovska šema namijenjena je unapređenju ruralnog turizama i tradicionalne proizvodnje u prekograničnim područijima “Drina-Tara”, “Drina-Sava” i “Krš”. Individualni grantovi su veličine od 1.000 do 10.000 EUR i namijenjeni su akterima iz privatnog, civilnog i javnog sektora  poput poljoprivrednih proizvođača, seoskih gazdinstava, ponuđača turističkih usluga u ruralnom području, udruženja, zadruga, turističkih organizacija i razvojnih agencija.
Zemlje i opštine koje mogu da apliciraju:

 • Područje “Drina-Tara”:
  • Srbija: Ljubovija, Bajina Bašta, Prijepolje, Priboj, Cajetina and Užice;
  • Crna Gora: Bijelo Polje and Pljevlja;
  • BiH: Višegrad, Rudo, Goražde, Srebrenica, Bratunac and Milići;
 • Područje “Drina-Sava”:
  • BiH: Bijeljina, Ugljevik, Lopare, Brčko District and Donji Žabari;
  • Srbija: Sremska Mitrovica, Sid, Bogatić, Loznica and Šabac;
 • Područje “Krš”:
  • Crna Gora: Herceg Novi, Tivat, Kotor and Niksic
  • BiH: Ljubuski, Čitluk, Stolac, Čapljina, Ravno, Neum, Berkovići, Bileća, Gacko, Ljubinje, Nevesinje, Trebinje.

Vrste prihvatljivih aktivnosti:

 • rekonstrukcija i nabavka opreme;
 • promocija turističkih staza i lokaliteta;
 • promocija seoskih domaćinstava i turističkih asocijacija;
 • podrška promociji na regionalnim i nacionalnim sajmovima;
 • upotreba digitalnih alata za promociju, marketing i prodaju;
 • promocija tradicionalnih proizvoda kao dijela turističke ponude;
 • međusektoralna saradnja između sektora turizma i sektora proizvodnje tradicionalne hrane;
 • uspostavljanje mjesta i objekata za prodaju, degustaciju i promociju gastronomske ponude;
 • uspostavljanje  novih proizvoda, tehnologija, procesa i praksi u prehrambenom i turističkom sektoru.

Primjeri troškova prihvatljivih za aplikante iz sektora ruralni turizam (avanturistički turizam, turizam u prirodi, kulturni turizam, kružne ture i slično) :

 • renoviranje /adaptacija smještanih kapaciteta za turiste u domaćinstvima, malim hotelima/hostelima, kampovima;
 • oprema za smještajne kapacitete u domaćinstvima, malim hotelima/hostelima, kampovima;
 • dodatna specijalizovana oprema za iznajmljivanje turistima poput bicikala, šatora, kajaka, sportske opreme;
 • oprema za označavanje turističkih staza, vidikovaca i aktivnosti u ruralnim područnijma;
 • opreme i dodataka za prezentaciju turističke ponude;
 • rekonstrukcija i opremanje turističkih lokacija, rekreativnih i piknik mjesta, i vidikovaca.
 • oprema za promociju (štandovi, promotivne table i paneli, i sl.)
 • nabavka drugih relevantnih roba i usluga, poput printanja promotivnog materijala i potrošnog materijala;
 • razvoj digitalnih proizvoda, usluga, rješenja i platformi;

Prijava je podnosi u formi koncepta, a rok za prijave je 19.08.2019. do 16h.
ABD grantovsku šemu implementira SWG (Regionalna radna grupa za ruralni razvoj) u partnerstvu sa GIZ, a u okviru projekta SERDA (Podrška za ekonomsku diferzifikaciju u ruralnim područima Jugoistočne Evrope). Program ima za cilj diverzifikaciju izvora prihoda u ruralnim sredinama, te podržava razvoj tradicionalne proizvodnje i ruralnog turizma.
Više informacija i dokumente za potencijalne aplikante možete pronaći na linku.