Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske objavilo je javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva u 2020. godini.

Poziv se odnosi na finasiranje i sufinansiranje aktivnosti :

 • realizacija turističkih manifestacija,
 • štampanje publikacija, stručnih časopisa i promotivnog materijala iz oblasti turizma,
 • promocija turizma u elektronskim i štampanim medijima,
 • izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, uključujući turističke, ugostiteljske i druge kapacitete,
 • unapređivanje postojeće turističke ponude, uključujući projekte ulaganja u uređenje i zaštitu kulturnog i priodnog nasljeđa,
 • razvoj domaćeg i receptivnog turizma – izrada turističkih paket-aranžmana ili izleta u RS (BiH) i organizacija obrazovnih obuka u turizmu, seminara i stručnih radionica rai edukacije kadrova u turizmu i ugostiteljstvu,
 • drugih projekata iz oblasti turizma i srodnih oblasti.

Maksimalna vrijednost pojedinačnog projekta je 30.000,00 KM, a rok za prijave 14.8.2020.

Poziv se odnosi na subjekte registrovane u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu i obuhvata:

 • privredna društva i preduzetnike,
 • fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge na selu, apartmanu, kući za odmor, sobi za iznajmljivanje,
 • udruženja, nevladine organizacije i ostale neprofitne organizacije,
 • poljoprivredne zadruge,
 • jedinice lokalne samouprave i turističke organizacije grada ili opštine, i ostale javne ustanove i pravna lica osnovana na nivou jedinice lokalne samouprave,
 • javne ustanove i javna preduzeća.

Više informacija i osnovnu dokumentaciju konkursa možete pronaći na linkovima u produžetku, a ostalu dokumentaciju na stranici Ministarstva trgovine i turizma RS .

Please follow and like us: