Vaš partner za razvojne projekte
Author: <span>Stratega</span>

Author: Stratega

Poziv za prijave za mjeru hitne podrške za ruralni turizam

U saradnji sa GIZ-om, a u okviru projekta „Diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“, SWG podržava sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, konkretno radom na razvoju malih lanaca vrednosti u oblasti ruralnog turizma, tradicionalnih proizvoda, planinskog turizma i pčelarstva, kao i na odgovoru na nove …

EU4Agri grantovi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je 7.12.2021. javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, …

Kratki vodič za planiranje projekata za početnike

Projekat je skup aktivnosti koje se realizuju da bi se postigli definisani ciljevi, u predviđenom vremenu sa predviđenim troškovima i resursima. Upravljanje projektima je sistem operativnog planiranja, praćenja i kontrole procesa realizacije projekta. Koncept upravljanja projektom bazira se organizovanju na takav način da se omogući najefikasnije korištenje raspoloživih metoda, resursa …

Podrška za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda

SWG RRD (Standing Working Group for Regional Rural Development in South Eastern Europe) objavila je poziv za podnošenje prijedloga za podršku razvoju i promociji prekograničnih turističkih proizvoda na Zapadnom Balkanu. Poziv se odnosi na podršku za izgradnju kapaciteta u ekoturizmu, ruralnom truizmu i avanturističkom turizmu, kroz jačanje saradnje između aktera …

Javni poziv za bespovratna sredstva za investicije u ruralnom turizmu

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 2,55 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom …

Najavljen javni poziv za ruralni turizam u okviru EU4Agri

EU4AGRI je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta, kao i zadržavanje postojećih i podržavanje oporavka od krize izazvane COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta, koji finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura, a zajednički ga provode i sufinanciraju Razvojni program …

Vid Dinarica: poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica za unapređenje turističke ponude i usluga duž staza Via Dinarike u Bosni i Hercegovini Javni poziv se odnosi na Bosanski Petrovac, Gacko, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac i …

Konkurs za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva u RS za 2020

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske objavilo je javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva u 2020. godini. Poziv se odnosi na finasiranje i sufinansiranje aktivnosti : realizacija turističkih manifestacija, štampanje publikacija, stručnih časopisa i promotivnog materijala iz oblasti turizma, promocija turizma u elektronskim i štampanim medijima, …

8 koraka za analizu stanja u turističkoj destinaciji

Najzahtjevnija faza izrade Master plana (Strategije) razvoja turističke destinacije je analiza stanja u destinaciji. Analiza stanja i prikupljanje podataka obuhvata Prikupljanje i analizu opštih informacija o turističkom lokalitetu; Ocjenu vrijednosti turističkih resursa (prirodnih i antropogenih potencijala) Ocjenu dostignutog stepena razvoja turizma na lokalitetu; Analizu aktuelnih opštih i posebnih turističkih trendova; …

Ciljevi marketing strategije turističke destinacije

Marketinška strategija turističke destinacije  obuhvata strategiju za turističku destinaciju kao cjelinu i za svaki integralni turistički proizvod posebno u skladu sa njegovim specifičnim uslovima i izazovima. U strategiji se ističu mogućnosti svakog pojedinačnog proizvoda, kao i njihove podkategorije, te se  se donosi odluka o tome koji proizvod je namijenjen kojem tipu …