Vaš partner za razvojne projekte
6.7.2018. Banja Luka – Održana radionica Finansiranje projekata u turizmu iz EU fondova

6.7.2018. Banja Luka – Održana radionica Finansiranje projekata u turizmu iz EU fondova

Radionica Finansiranje projekata u turizmu iz EU fondova je okupila predstavnike Udruženje građana Čuvari koplja Banja Luka, Opštine Ribnik, Razvojne agencije za privredni razvoj Mrkonjić Grada, Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama,Udruženja žena Hercegovka- Nevesinje, Turističke ogranizacije grada Banja Luka.

Sa učesnicima smo u toku dva dana radionice prešli izvore finansiranja projekata u turizmu, metodlogiju pripreme projekata za EU fondove, pripremu razvojnih projekata u turizmu, te odgovarali na brojna pitanja učesnika. Drugog dana radionice smo imali 2 časovne individualne konsultacije sa svakom organizacijom i institucijom.

Radionica je održana u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka.