Vaš partner za razvojne projekte
13.6.2019 Banja Luka Radionica Finansiranje projekata u turizmu iz EU

13.6.2019 Banja Luka Radionica Finansiranje projekata u turizmu iz EU

Održana treća po redu radionica “Finansiranje projekata razvojnih projekata u turizmu iz EU i drugih fondova”, 13. i 14. juna u Banjoj Luci.

Radionica je po običaju okupila malu grupu aktera u turizmu i to predstavnike Opštine Travnik, Elta Media Group, Oroundo d.o.o., pštine Brod i Turističke organizacije opštine Brod, kao akterima koji dijeluju na razvoju turističkih proizvoda i destinacija.

Fokus radionice je bio na projektnom menadžment u turizmu, a radionica je pokrila i metodologiju razvoja turističke destinacije i složenih turističkih proizvoda, i projektnu metodologiju pripreme projekata za traženje grantova za razvojne projekte u turizmu iz EU i drugih fondova, sa adresiranjem kako potencijalnih izvora finansiranja za turizam tako i specifičnosti projekata u ovom sektoru.

Najavu slijedećeg termina radioce kao i detalje o datoj radionici možete pronaći u sekciji Edukacije na našoj stranici.