Konkurs za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva u RS za 2020

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske objavilo je javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva u 2020. godini. Poziv se odnosi na finasiranje i sufinansiranje aktivnosti : realizacija turističkih manifestacija, štampanje publikacija, stručnih časopisa i promotivnog materijala iz oblasti turizma, promocija turizma u elektronskim i štampanim medijima, …

Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao

Ako ste vlasnik obradive površine ili želite svoje gazdinstvo pretvoriti u turističku oazu, pozivamo Vas da postanete dio projekta „Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao“, koji se uz podršku Evropske unije realizuje u okviru programa EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju. Lokalno partnerstvo Petrovac će, na području …

Drugi poziv za grantove u turizmu – RCC 3P Razvoj i promocija turizma

Grantovi u okviru drugog poziva su usmjereni na poboljšanje turističke infrastrukture i usluga: duž 3 regionalne rute kulturnog turizma: Zapadni Balkan – raskrsnica civilizacija, Illirycum ruta (arheološke lokacije iz rimskog perioda u okviru rute Rimskih emperatora i Dunavske vinske rute), i Ruta balkanskih spomenika (iz Drugog svjetskog rata); kao i …

ABD poziv za male grantove u ruralnom turizmu

ABD grantovska šema namijenjena je unapređenju ruralnog turizama i tradicionalne proizvodnje u prekograničnim područijima “Drina-Tara”, “Drina-Sava” i “Krš”. Individualni grantovi su veličine od 1.000 do 10.000 EUR i namijenjeni su akterima iz privatnog, civilnog i javnog sektora  poput poljoprivrednih proizvođača, seoskih gazdinstava, ponuđača turističkih usluga u ruralnom području, udruženja, zadruga, …

Poziv za sufinasiranje turističkih kapaciteta Hercegovačko-Neretvanskog kantona

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-Neretvanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata iz turizma, namjenjen za jačanje turističkih kapaciteta, povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude postojećih smještajnih objekata u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM. Sufinansiranje programa namjenjeno je i razvoju ponude gastro i eno turizma te aktiviranja neiskorištenih turističkih …

Objavljen poziv za projekte u turizmu u okviru EU4Business programa

Fond za turizam vrijedan milion i po eura dostupan je putem bespovratnih sredstava za partnerstva koja će se baviti razvojem turističkih proizvoda, pristupom međunarodnim tržištima i upotrebom informaciono-komunikacijskih alata. Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, poduzetnici i turistički operateri, sa naglaskom na žene i mlade. Prioriteti za finansiranje …

Federalno ministarstvo okoliša i turizma – poziv za turizam 2019

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je pozive za projekte u turizmu za 2019-tu godinu. Rok za podnošenje prijava je 1.6.2019. Poziv obuhvata dva programa: stvaranje novog turističkog proizvoda i podrška domaćinstvima koja nude smještajne kapacitete. Program 1 – Stvaranje novog turističkog proizvoda Program 1. Stvaranje novog turističkog proizvoda kroz …

Poziv za projekte unapređenja turističke ponude duž Via Dinarica u BiH

Objavljen je novi poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica. Fokus poziva je na unapređenje turističke ponude i usluga duž staza Via Dinarice u BiH Ovaj javni poziv finansiraju USAID BiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a cilj mu je da …

Konkurs za projekte u turizmu i ugostiteljstvu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske 2019

Predmet konkursa Ministarstva je finansiranje projekata u oblasti tuizma i ugostiteljstva i to: realizaciji turističkih manifestacija, štampanje publikacija, promociji turizma u elektronskim i štampanim medijima, izgradnju turističke infra- i suprastrukture, unapređivanje postojeće turističke ponude, podsticanje domaćeg i receptivnog turizma,  i finansiranje projekata iz srodnih oblasti. Maksimalni iznos sredstva po pojedinačnom …

EU4Business agro-ruralni i turistički sektor – poziv za razvoj preduzetnistva

U okviru EU4Busines projekta objavljen poziv za razvoj preduzetništva, koji  obuhvata i  promociju preduzetništva u agro-ruralnom i turističkom sektoru, sa fokusom na preduzetnike iz ranjivih kategorija (žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina života). Cilj ovog projekta je  ubrzati uspostavljanje i razvoj mikro, malih, srednjih i …