Vaš partner za razvojne projekte
Category: <span>Aktuelno</span>

Category: Aktuelno

Poziv za prijave za mjeru hitne podrške za ruralni turizam

U saradnji sa GIZ-om, a u okviru projekta „Diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“, SWG podržava sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, konkretno radom na razvoju malih lanaca vrednosti u oblasti ruralnog turizma, tradicionalnih proizvoda, planinskog turizma i pčelarstva, kao i na odgovoru na nove …

EU4Agri grantovi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je 7.12.2021. javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, …

Podrška za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda

SWG RRD (Standing Working Group for Regional Rural Development in South Eastern Europe) objavila je poziv za podnošenje prijedloga za podršku razvoju i promociji prekograničnih turističkih proizvoda na Zapadnom Balkanu. Poziv se odnosi na podršku za izgradnju kapaciteta u ekoturizmu, ruralnom truizmu i avanturističkom turizmu, kroz jačanje saradnje između aktera …

Javni poziv za bespovratna sredstva za investicije u ruralnom turizmu

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 2,55 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom …

Vid Dinarica: poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica za unapređenje turističke ponude i usluga duž staza Via Dinarike u Bosni i Hercegovini Javni poziv se odnosi na Bosanski Petrovac, Gacko, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac i …

Konkurs za projekte u oblasti turizma i ugostiteljstva u RS za 2020

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske objavilo je javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva u 2020. godini. Poziv se odnosi na finasiranje i sufinansiranje aktivnosti : realizacija turističkih manifestacija, štampanje publikacija, stručnih časopisa i promotivnog materijala iz oblasti turizma, promocija turizma u elektronskim i štampanim medijima, …

Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao

Ako ste vlasnik obradive površine ili želite svoje gazdinstvo pretvoriti u turističku oazu projekat „Poljoprivreda i agroturizam kao šansa za posao“ vam nudi šansu da započinete i unaprijedite svoj posao u oblasti poljoprivrede i agroturizma. Kroz organizaciju preduzetničkih obuka u oblasti poljoprivredne proizvodnje i agroturizma edukovati će se više od …

Drugi poziv za grantove u turizmu – RCC 3P Razvoj i promocija turizma

Grantovi u okviru drugog poziva su usmjereni na poboljšanje turističke infrastrukture i usluga: duž 3 regionalne rute kulturnog turizma: Zapadni Balkan – raskrsnica civilizacija, Illirycum ruta (arheološke lokacije iz rimskog perioda u okviru rute Rimskih emperatora i Dunavske vinske rute), i Ruta balkanskih spomenika (iz Drugog svjetskog rata); kao i …

ABD poziv za male grantove u ruralnom turizmu

ABD grantovska šema namijenjena je unapređenju ruralnog turizama i tradicionalne proizvodnje u prekograničnim područijima “Drina-Tara”, “Drina-Sava” i “Krš”. Individualni grantovi su veličine od 1.000 do 10.000 EUR i namijenjeni su akterima iz privatnog, civilnog i javnog sektora  poput poljoprivrednih proizvođača, seoskih gazdinstava, ponuđača turističkih usluga u ruralnom području, udruženja, zadruga, …

Poziv za sufinasiranje turističkih kapaciteta Hercegovačko-Neretvanskog kantona

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-Neretvanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata iz turizma, namjenjen za jačanje turističkih kapaciteta, povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude postojećih smještajnih objekata u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM. Sufinansiranje programa namjenjeno je i razvoju ponude gastro i eno turizma te aktiviranja neiskorištenih turističkih …