Vaš partner za razvojne projekte
Category: <span>Pozivi za projekte</span>

Category: Pozivi za projekte

Poziv za projekte unapređenja turističke ponude duž Via Dinarica u BiH

Objavljen je novi poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica. Fokus poziva je na unapređenje turističke ponude i usluga duž staza Via Dinarice u BiH Ovaj javni poziv finansiraju USAID BiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a cilj mu je da …

Konkurs za projekte u turizmu i ugostiteljstvu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske 2019

Predmet konkursa Ministarstva je finansiranje projekata u oblasti tuizma i ugostiteljstva i to: realizaciji turističkih manifestacija, štampanje publikacija, promociji turizma u elektronskim i štampanim medijima, izgradnju turističke infra- i suprastrukture, unapređivanje postojeće turističke ponude, podsticanje domaćeg i receptivnog turizma,  i finansiranje projekata iz srodnih oblasti. Maksimalni iznos sredstva po pojedinačnom …

EU4Business agro-ruralni i turistički sektor – poziv za razvoj preduzetnistva

U okviru EU4Busines projekta objavljen poziv za razvoj preduzetništva, koji  obuhvata i  promociju preduzetništva u agro-ruralnom i turističkom sektoru, sa fokusom na preduzetnike iz ranjivih kategorija (žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina života). Cilj ovog projekta je  ubrzati uspostavljanje i razvoj mikro, malih, srednjih i …

EU4Business projekt – sredstva za razvoj privatnog sektora u BiH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predstavila je danas projekat “EU4Business” (Evropska unija za biznis), koji će sa 16,1 milion evra podržati razvoj privatnog sektora u BiH do 2022. Najavljeno je da će kroz projekat biti objavljeno niz tendera, počevši od kraja ove godine, kroz koje će biti dodjeljeno …