Vaš partner za razvojne projekte
Category: <span>Resursi</span>

Category: Resursi

Kratki vodič za planiranje projekata za početnike

Projekat je skup aktivnosti koje se realizuju da bi se postigli definisani ciljevi, u predviđenom vremenu sa predviđenim troškovima i resursima. Upravljanje projektima je sistem operativnog planiranja, praćenja i kontrole procesa realizacije projekta. Koncept upravljanja projektom bazira se organizovanju na takav način da se omogući najefikasnije korištenje raspoloživih metoda, resursa …

8 koraka za analizu stanja u turističkoj destinaciji

Najzahtjevnija faza izrade Master plana (Strategije) razvoja turističke destinacije je analiza stanja u destinaciji. Analiza stanja i prikupljanje podataka obuhvata Prikupljanje i analizu opštih informacija o turističkom lokalitetu; Ocjenu vrijednosti turističkih resursa (prirodnih i antropogenih potencijala) Ocjenu dostignutog stepena razvoja turizma na lokalitetu; Analizu aktuelnih opštih i posebnih turističkih trendova; …

Ciljevi marketing strategije turističke destinacije

Marketinška strategija turističke destinacije  obuhvata strategiju za turističku destinaciju kao cjelinu i za svaki integralni turistički proizvod posebno u skladu sa njegovim specifičnim uslovima i izazovima. U strategiji se ističu mogućnosti svakog pojedinačnog proizvoda, kao i njihove podkategorije, te se  se donosi odluka o tome koji proizvod je namijenjen kojem tipu …