Vaš partner za razvojne projekte
Category: <span>Uncategorized</span>

Category: Uncategorized

FBiH – Konkursi za turističke vodiče i voditelje putničke agencije

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je objavilo javne pozive za kandidate za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče  i za voditelje poslovnice putničke agencije za 2019. Prijave se primaju u kontinuitetu u tokom 2019.Obrasci za prijave i tekstovi javnih poziva se mogu pronaći na internet stranici ministarstva na linku.

MarketMakers OUTDOOR TOURISM ACADEMY 2019

MarketMakers poziva predstavnike turističkih organizacija, agencija, zajednica ili udruženja, lokalnih biznisa ili obrta, i pojedince na Outoodor tourism academy 2019. Program će objediniti iskustva partnera s terena, eksperata iz oblasti event menadžmenta i zagovaranja u oblasti turizma, te ponuditi sveobuhvatan program i podsticaj onima koji žele kreirati/oživjeti destinacije i doprinijeti …

2.7.2019. Sarajevo – Radionica Finansiranje projekata u turizmu iz EU fondova

Imate ideju za razvojni projekat u turizmu?! Bavite se kulturnim ili avanturističkim turizmom?  Dolazite iz organizacije ili institucije koja je nosilac turističke ponude ili razvoja turističke destinacije u Bosni i Hercegovini? Čuli ste za EU i druge programe i fondove i pitate se kako doći do tih sredstava? Pozivamo vas …

4.7.2019. Mostar – Radionica Finansiranje projekata u turizmu iz EU fondova

Imate ideju za razvojni projekat u turizmu?! Bavite se kulturnim ili avanturističkim turizmom?  Dolazite iz organizacije ili institucije koja je nosilac turističke ponude ili razvoja turističke destinacije u Bosni i Hercegovini? Čuli ste za EU i druge programe i fondove i pitate se kako doći do tih sredstava? Pozivamo vas …

Konkurs za turističke vodiče za Republiku Srpsku

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je javni poziv za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske u 2019. Pravo učešća imaju državljani BiH ili strani državljani sa radnom dozvolom, lica sa završenom najmanje četverogodišnjim srednjim obrazovanjem i aktivnim znanjem najmanje jednog stranog jezika. …

27.6.2019. Omladinski forum “Mladi za ODRŽIVI TURIZAM”

Omladinski forum „Mladi za ODRŽIVI TURIZAM“, koji će biti održan u četvrtak, 27. juna 2019. godine u Banjoj Luci, s početkom u 11,00  časova. Forum je namenjen društveno angažovanim mladim ljudima (18-30 godina starosti), a realizuje se sa namerom da se aktivni mladi uključe u procese unapređenja turističkog sadržaja Banja …

13.6.2019 Banja Luka Radionica Finansiranje projekata u turizmu iz EU

Održana treća po redu radionica “Finansiranje projekata razvojnih projekata u turizmu iz EU i drugih fondova”, 13. i 14. juna u Banjoj Luci. Radionica je po običaju okupila malu grupu aktera u turizmu i to predstavnike Opštine Travnik, Elta Media Group, Oroundo d.o.o., pštine Brod i Turističke organizacije opštine Brod, …

Poziv na radionicu Finansiranje razvoja turizma iz EU i drugih fondova

Stratega d.o.o. vas poziva na radionicu: “Finansiranje razvoja turizma (kroz projekte) iz EU i drugih fondova”, koja će se održati 13. i 14. juna 2019. u Banjoj Luci. Radionica je namijenjena turističkim organizacijama, lokalnim razvojnim agencijama, opštinama, nevladinim organizacijama, te drugim akterima u sektoru turizma koji direktno ili indirektno učestvuju …

27.6.2019. Omladinski forum „GREEN Banja Luka“

Omladinski forum ima za cilj povećanje nivoa svesti kod mladih ljudi o značaju zdrave životne sredine, kroz promociju prirodnih i antorpogenih resursa i dobara na teritoriji Banja Luke, i njenoj turističkoj valorizaciji. Na  Omladinskom forumu Stratega d.o.o. radi kao partner u okviru projekta „GREEN Banja Luka“ čiji je nosilac CESER …

Poziv JLS za učešće u projektu Via Dinarica

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za izražavanje interesa za učešće u projektu Via Dinarica. Cilj javnog poziva je da doprinese unapređenju turističke infrastrukture i proširenju ponude turističkih usluga u odabranim partnerskim JLS duž staza Via Dinarice. Rok za iskazivanje interesa je 21.06.2019. Smjernice za podnošenje prijava i ostali potrebni obrasci …