Vaš partner za razvojne projekte
EU4Business projekt – sredstva za razvoj privatnog sektora u BiH

EU4Business projekt – sredstva za razvoj privatnog sektora u BiH

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predstavila je danas projekat “EU4Business” (Evropska unija za biznis), koji će sa 16,1 milion evra podržati razvoj privatnog sektora u BiH do 2022.
Najavljeno je da će kroz projekat biti objavljeno niz tendera, počevši od kraja ove godine, kroz koje će biti dodjeljeno 10 miliona evra bespovratnih grantova izvozno orijentisanim preduzećima, od čega je 1.5 miliona evra namijenjeno sektoru turizma.
Pored turizma,  4,5 miliona je namijenjeno izvozno orijentisanim sekorima odnosno za IT, drvo, metal, te 3 miliona poljoprivredno-prehrambeni sektor, i 1 milion za preduzetništvo.
Direktni korisnici programa će bit preduzeća, preduzetnici, ljudi koji pokreću privredne subjekte, te organizacije koje se bave istraživačkim radom vezanim za preduzetništvo. Osim toga dodatno će biti stavljen naglasak na mlade ljude i osobe sa invaliditetom.
Cilj projekta je otvaranje novih radnih mjesta u BiH, jačanje konkurentosti, inovacije, diverzifikacija i modernizacija privrede i poljoprivrede. 
Sredstva za projekat je uložila Evropska Unija i Njemačka sa ciljem da osnaži mala i srednja preduzeća na lokalnom nivou. Implementatori projekta su GIZ, UNDP i Međunarodna organizacija rada u saradnji sa domaćim institucijama.
Izvor: Delegacija EU u BiH