Vaš partner za razvojne projekte
Konkurs za projekte u turizmu i ugostiteljstvu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske 2019

Konkurs za projekte u turizmu i ugostiteljstvu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske 2019

Predmet konkursa Ministarstva je finansiranje projekata u oblasti tuizma i ugostiteljstva i to: realizaciji turističkih manifestacija, štampanje publikacija, promociji turizma u elektronskim i štampanim medijima, izgradnju turističke infra- i suprastrukture, unapređivanje postojeće turističke ponude, podsticanje domaćeg i receptivnog turizma,  i finansiranje projekata iz srodnih oblasti.

Maksimalni iznos sredstva po pojedinačnom projektu je najviše 30.000 KM. 

Pravo na učešća na konkursu imaju: 

 • privredna društva i preduzetnici,
 • fizička liza koja pružaju ugostiteljske usluge na selu, apartmanu, kući za odmor, sobi za iznajmljivanje,
 • udruženja, nevladine i ostale neprofitne organizacije,
 • poljoprivredne zadruge,
 • jedinice lokalne samouprave i turističke organizacije, i ostale javne ustanove.

Konkurs se odnosi na sufinansiranje/finansiranje slijedećih projektnih aktivnosti:

 1. aktivnosti na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija (sajmovi, festivali, kongresi, konferencije, stručne radionice, tradicionalne manifestacije, izložbe i slično), kao i štampanje publikacija, stručnih časopisa i promotivnih materijala iz oblasti turizma, podrška promociji turizma u elektronskim i štampanim medijima;
 2. izgradnju turističke infrastrukture i turističke suprastukture:
  • izgradnju i adaptaciju ili rekonstrukciju turističkih, ugostiteljskih i drugih kapaciteta koji doprinose razvoju turističke i ugostiteljske ponude,
  • izgradnju, adaptaciju ili rekonstrukciju turističke i ugostiteljske infrastrukture i suprastrukture;
 3. unapređivanje postojeće turističke ponude:
  1. finansiranje aktivnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, kao i srodnih djelatnosti koji su kandidovani u međunarodnim konkursima,
  2. finansiranje projekata turizma i ugostiteljstva iz oblasti prekogranične saradnje i regionalne saradnje,
  3. finansiranje projekata ulaganja u uređenje i zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa;
 4. podsticanje domaćeg i receptivnog turizma:
  1. realizacija turističkih paket – aranžmana ili izleta u Republiku Srpsku, odnosno BiH,
  2. organizacija i sprovođenje obrazovnih programa i obuka u turizmu, seminara i stručnih radionica radi edukacije kadrova u turizmu i ugostiteljstvu,
 5. finansiranje projekata iz oblasti turizma ili drugih oblasti srodnih turizmu, kao što su ugostiteljstvo, uslužne djelatnosti, kulturne i sportske i ostale srodne djelatnosti koje se mogu turistički valorizovati.

Konkurs je otvoren do 14.5.2019.

Detaljnije uslove konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti na linku.