Vaš partner za razvojne projekte
Najavljen javni poziv za ruralni turizam u okviru EU4Agri

Najavljen javni poziv za ruralni turizam u okviru EU4Agri

EU4AGRI je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta, kao i zadržavanje postojećih i podržavanje oporavka od krize izazvane COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta, koji finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura, a zajednički ga provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

U okviru EU4Agri projekta, predviđa se pružanje podrške razvoju ruralnog turizma, što otvara mogućnosti poljoprivredno-prehrambenim proizvođačima za razvoj dodatnih izvora prihoda, uključujući seoske zanatske radnje i proizvode, imajući u vidu bogatu kulturnu, prirodnu, istorijsku i gastronomsko naslijeđe BiH.

Podrška će se osiguravati za socioekonomske aktivnosti u ruralnim područjima, uključujući razvoj ruralnih usluga i preduzetništva. Projekat potpomaže razvoj usluga i dodatne vrijednost, potičući veze između poljoprivredne proizvodnje i drugih usluga u poljoprivredi i šumarstvu.

Predviđena je i podrška malim zanatskim preradama; povećanje proizvodnje i tržišnog položaja lokalnog preduzetništva; usluge podrške stanovništvu ruralnih područja; šumska sječa manjih razmjera, sječa i prerada drva; obnovljivi izvori energije (npr. biomasa i biogoriva); šumski nedrvni proizvodi i ostale djelatnosti izvan poljoprivrednih gazdinstava; kao i servisni centri koji omogućuju zajedničko vlasništvo nad opremom, poljoprivredom, hranom, drvnom i obrtničkom proizvodnjom, preradom i marketingom; inkubatori koji podržavaju preduzetništvo, IKT, znanje i slično.

Poziv je za investicije u agriturizam (infrastruktura, ponude, servisi, promocija, organizacija) je najavljen za septembar 2020. godine i biti će stalno otvoren uz periode ugovaranja.

Više o projektu možete pogledati na stranici progama eu4agri.ba