Vaš partner za razvojne projekte
Poziv za prijave za mjeru hitne podrške za ruralni turizam

Poziv za prijave za mjeru hitne podrške za ruralni turizam

U saradnji sa GIZ-om, a u okviru projekta „Diversifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrednosti“, SWG podržava sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, konkretno radom na razvoju malih lanaca vrednosti u oblasti ruralnog turizma, tradicionalnih proizvoda, planinskog turizma i pčelarstva, kao i na odgovoru na nove i neposredne ekonomske, zdravstvene i bezbednosne probleme koji su u direktnoj vezi sa uticajem pandemije COVID-19 virusa.

Kroz meru hitne podrške vezanu za COVID-19, ova aktivnost će obezbediti sredstva akterima i operaterima u lancima vrednosti koji se bave turizmom, tradicionalnim proizvodima, planinskim turizmom i pčelarstvom. Cilj je da se sprovedu mere hitne podrške vezanu za COVID-19 da bi akteri održali normalno poslovanje i bezbednost na radnom mestu. Podrška namenjena malim preduzećima, preduzetnicima,  predstavnicima civilnog i javnog sektora treba da pomogne ili smanji pretrpljene štete usled pandemije COVID-19.

Program će pomoći akterima i operaterima u lancu vrednosti da:

 • ublaže finansijski pritisak sa kojim se suočavaju preduzeća i organizacije i omoguće im da nastave poslovanje,
 • obezbede mere edukacije da bi ojačali kapacitete aktera u ruralnim područjima vezanu za  unapređenje ekonomskog razvoja ruralnih područja,
 • pripreme projektne ideja za uspešan oporavak.

Podnosioci mogu da sprovode izvodljive mere vezane za COVID-19 u okviru svojih malih lanaca vrednosti u sledećim ruralnim prekograničnim regionima:

 • tradicionalni proizvodi (što obuhvata poljoprivredne i prehrambene proizvode životinjskog i biljnog porekla, npr. žitarice, povrće, voće, meso i mesne prerađevine, jaja, mleko i mlečne proizvodi, lekovito i začinsko bilje, itd), divlji proizvodi i lokalni zanati i kulinarstvo u prekograničnim regionima Drina-Sava, Drina-Tara i Krš;
 • ruralni turizam u prekograničnim regionima Drina-Sava, Drina-Tara i Krš;
 • planinski turizam u prekograničnim regionima Prokletije-Bjeshket e Namuna, Prespa i Šara;
 • pčelarstvo u prekograničnom regionu Pčinja-Krajište;

i u ostalim prekograničnim područjima uz predlog aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima Mere hitne podrške za COVID-19.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su oni koji su neophodni da bi se odgovorilo na nove i neposredne mere intervencije koje su u direktnoj vezi sa Merom hitne podrške za COVID-19:

 • Nabavka opreme koja će obezbediti funkcionisanje i umanjenjiti poslovne gubitke uzrokovane pandemijom COVID-19 virusa.
 • Nabavka opreme da bi se olakšao i/ili omogućio pristup onlajn alatima za unapređenje poslovanja preduzeća (npr. laptopovi, ruteri, softver, paketi za održavanje konferencija putem interneta).
 • Promotivni i marketinški materijal i oprema koji treba da posluži za promociju usluga/proizvoda (izrada i štampa postera, banera, letaka, pozivnica, programa, majica, domaće radinosti, prenosa, kapa, torbi, svezaka, bedževa, kecelja, brošura, flajera, promotivnih filmova, itd).
 • Podrška za organizaciju edukativnih aktivnosti koje podržavaju dodatno jačanje kapaciteta ruralnih aktera u odnosu na ekonomski razvoj prekograničnih regiona.
 • Nabavka opreme za poslovanje da bi se osigurala bezbednost u skladu sa nacionalnim propisima za COVID-19 (sanitarni uslovi, držanje odstojanja, mere za bezbednost i zdravlje).
 • Lična i druga zaštitna/medicinska oprema za preduzeća (npr. maske, rukavice, senzori za merenje telesne temperature na daljinu, termometri, kamere i druga zaštitna/medicinska oprema).
 • Nabavka lične zaštitne opreme i drugih odobrenih bezbednosnih materijala za korišćenje tokom rada;
 • Čišćenje/dezinfekcija tokom rada, da bi se povećala učestalost i obuhvat bezbednosnih mera (npr. oprema, materijal za čišćenje i/ili usluge čišćenja koje pruža treća strana).

Podrška koju SWG pruža u okviru ove intervencije iznosi do 2,000.00 EUR.

Rok za podnošenje prijave je do 20. decembra 2020. godine. Primenjuje se princip „po redosledu prijavljivanja“, te će stoga prvih 50 prihvatljivih prijava biti uzeto u obzir. Potpune prijave koje ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti će se razmatrati u kontinuitetu do kraja utroška sredstava.

Više informacija i dokumentaciju za prijavu možete pronaći na linku.