Vaš partner za razvojne projekte
Seminar “Kako razviti turističku destinaciju u BiH?” – Market Makers

Seminar “Kako razviti turističku destinaciju u BiH?” – Market Makers

Seminar “Kako razviti turističku destinaciju u BiH”! je održan 21.03.2019. u Sarajevu.

U sklopu seminara su predstavljene studije o ponašanju potencijalnih incoming turista u BiH i o ulozi klastera u razvoju turističkih destinacija, te publikacija Upravljanje događajima u službi razvoja destinacije – praktični vodič napravljen uz podršku MarketMakers projekta.

Na seminaru je učestvovalo preko 60 predstavnika turističkih organizacija, agencija i drugih vladinih i nevladinih organizacija iz svih dijelova Bosne i Heregovine.

Pogledajte video prilog u produkciji o seminaru Televizija Hema.