Vaš partner za razvojne projekte
27.6.2019. Omladinski forum „GREEN Banja Luka“

27.6.2019. Omladinski forum „GREEN Banja Luka“

Omladinski forum ima za cilj povećanje nivoa svesti kod mladih ljudi o značaju zdrave životne sredine, kroz promociju prirodnih i antorpogenih resursa i dobara na teritoriji Banja Luke, i njenoj turističkoj valorizaciji.

Na  Omladinskom forumu Stratega d.o.o. radi kao partner u okviru projekta „GREEN Banja Luka“ čiji je nosilac CESER Centar za socio-ekološki razvoj, u saradnji sa omladinskom organizacijom CEREBRA, a uz podršku Grada Banja Luka i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Omladinski forum je osmišljen kao informativno – edukativna jednodnevna aktivnost koja će okupiti najmanje 20 društveno i politički angažovanih mladih ljudi (18-30 godina starosti).

Učesnici foruma će raditi na turističkom mapiranju relevantnih mikrodestinacija na teritoriji grada, te u skladu sa svojim društveno-političkim angažmanom definisati načine njihove aktivacije kako bi se doprinjelo prepoznavanju Banja Luke kao izrazito “eko” turističke destinacije u budućem periodu.

Realizacija foruma je najavljena za 27.6. 2019.

Uskoro više informacija…